Laksefiske i Røssåga

Gjør noen kast i elva Røssåga slynger seg gjennom bygda Korgen. Det er en meget god laks- og sjøørretelv, kjent for stor laks av høy kvalitet. Korgen Camping, idyllisk beliggende nede ved elva, disponerer eget laksevald. Sjekk ut INATUR sin side om Laksefiske i Røssåga.

Read More

Røssåga

Røssåga er ei elv i Hemnes kommune i Nordland. Den har sitt utspring i Røssvatnet og renner nordover gjennom et relativt bredt dalføre til den munner ut i Sørfjorden, en arm av Ranfjorden ved tettstedet Bjerka. Fra øst kommer sideelvene Bleikvasselv, Bjuråga og Leirelva. Røssåga er 50 km lang, og har et nedslagsfelt på rundt 2100 km². Røssåga er en av Norges mest vannkraftrike elver, og ble på 1950-tallet bygget ut med Nedre Røssåga kraftverk (ferdig 1958) og senere også Øvre Røssåga...

Read More

Rabothytta

Rabothytta er Den norske turistforeningens hytte nummer 500. Hytta er den høyest beliggende i Nord-Norge på 1200 moh. Det var Hemnes turistforening som startet prosjektet, og målet deres var å ikke sitte igjen med noe gjeld i det bygget stod ferdig. Sponsorer og kortreist materiale har gjort dette mulig. Sluttprisen på hytta ble på rundt 10 millioner kroner, hvorav 7,5 millioner i rene penger. Tanken bak hytta er å gi et attraktivt tilbud til skoleklasser på opptil 30 personer og småbarnsfamilier. Hytta...

Read More