Laksefiske i Røssåga

Gjør noen kast i elva Røssåga slynger seg gjennom bygda Korgen. Det er en meget god laks- og sjøørretelv, kjent for stor laks av høy kvalitet. Korgen Camping, idyllisk beliggende nede ved elva, disponerer eget laksevald. Sjekk ut INATUR sin side om Laksefiske i Røssåga.

Read More

Røssåga

Røssåga er ei elv i Hemnes kommune i Nordland. Den har sitt utspring i Røssvatnet og renner nordover gjennom et relativt bredt dalføre til den munner ut i Sørfjorden, en arm av Ranfjorden ved tettstedet Bjerka. Fra øst kommer sideelvene Bleikvasselv, Bjuråga og Leirelva. Røssåga er 50 km lang, og har et nedslagsfelt på rundt 2100 km². Røssåga er en av Norges mest vannkraftrike elver, og ble på 1950-tallet bygget ut med Nedre Røssåga kraftverk (ferdig 1958) og senere også Øvre Røssåga...

Read More